blog Als vrijwilliger kansarme kinderen laten sporten

Als vrijwilliger kansarme kinderen laten sporten

Geplaatst op 16/02/2016

De migratie van buitenlandse gezinnen naar België verloopt niet altijd even vlot. Naast het gebrek aan opvang vormt het tekort aan financiële middelen nog een groter struikelblok voor vluchtelingen. Nochtans zijn er in België organisaties die het leven van ‘nieuwe Belgen’ extra kleur willen geven. Sportaround is daar één van. De Gentse vzw biedt kinderen uit kansarme gezinnen de mogelijkheid aan sport te kunnen doen. “Via sport proberen we ons steentje bij te dragen aan de integratie en ontwikkeling van jonge kinderen”, zegt mede-oprichter Bert Misplon.

Bashir Abidu, Bert Misplon, Sport aroundIn 2012 gaat de bal voor Sportaround letterlijk aan het rollen. De Belgische topatleten en oprichters Bert Misplon en Bashir Abdi zijn op stage in Ethiopië en zien hoe kinderen met een blikje proberen te voetballen. Abdi vluchtte zelf van Somalië naar België en kwam op zijn tiende in Gent terecht. “Tijdens onze stage kwamen we op het idee om kansarme kinderen te helpen. Oorspronkelijk wilden we dit in Ethiopië doen, maar in Gent waren de opstartmogelijkheden groter”, zo zegt Bert Misplon. Bert en Bashir organiseren met de vrijwilligers van Sportaround hun eerste voetbaltornooi en brainstormsessie. “Hieruit bleek dat we kinderen het beste konden bereiken door in Gent naschoolse activiteiten aan te bieden.”

Dertigtal sportlesgevers

In september 2014 begint Sportaround in twee scholen naschoolse sportlessen aan te bieden. Ondertussen is dat aantal opgelopen tot 28 scholen. Kinderen krijgen uitsluitend les van vrijwilligers. “Wij werken met vrijwilligers om voor de deelnemers de kostprijs te drukken. Een lesgever krijgt een vergoeding van 15 euro”, zegt Misplon. “Dat is een klein bedrag, maar als student help je jongeren die uit een moeilijke gezinssituatie komen. Bovendien kan je gratis sporten en je verdient er iets mee.” Op dit moment telt Sportaround een dertigtal sportlesgevers. In de zoektocht naar medewerkers is iedereen welkom. “Ofwel zoeken we mensen via onze eigen netwerken, ofwel via lesgeversdatabanken van sport Gent, de hogeschool en de universiteit. Zaterdag 5 maart organiseren wij in de kantine van de atletiekclub Racing Club Gent een medewerkersdag. Hier kan je op vrijwillige basis projecten bedenken of workshops volgen.

Sport Around vzw in actieOm rond te komen organiseert vzw Sportatround ook sportactiviteiten voor volwassenen, “we willen niet afhankelijk worden van subsidies”. Zo werden er tijdens Music for Life verschillende activiteiten ten voordele van Sportaround georganiseerd. “De steun die we ontvangen werkt motiverend. Niet enkel de Vlaamse overheid of de stad Gent geeft ons jaarlijks een duw in de rug. We ontvangen ook t-shirts van Ost office, of we krijgen materiaal van Decathlon Gent. Daarnaast werken we met een aantal topsporters die achter het project staan. Denk maar aan Bashir Abdi, Eline Berings of Valerie Courtois. Regelmatig gaan we hen met de kinderen dan ook aanmoedigen tijdens één van hun wedstrijden.”

Project ‘Raaso’

In Gent werkt Sportaround op drie grote projecten. “Vooreerst bieden we in scholen naschoolse activiteiten aan. Daarnaast zijn er nu 2 omnisportclubs waar diverse sportverenigingen uit de buurt hun sport komen voorstellen. Op deze manier geraken kinderen geïnteresseerd in een bepaalde sport en maken ze voor het eerst kennis met het groepsgevoel dat er in een sportgemeenschap leeft. Tot slot geeft een trainer wekelijks sportles op een pleintje in Gent.” Daarnaast hoopt Sportaround ook in Ethiopië uit te breiden via het project 'Raaso'. “Dit is een langetermijnproject waaronder tweevoudig Olympisch Kampioen Mo Farah zijn schouders zou willen zetten. In 2009 werd Raaso van de kaart geveegd. De in Somalië geboren Brit wil meewerken aan de heropbouw van dit dorp”, voegt Misplon toe.

Iedereen die Sportaround wil steunen kan meedoen aan één van de komende activiteiten. Die staan op de website www.sportaround.be . Wie graag sportles geeft in het kader van Sportaround kan op de website www.sportlesgever.com terecht of stuurt eenvoudigweg een mail naar bert.misplon@sportaround.be .

Personalia

Bert Misplon – Voorzitter Raad van Bestuur Sportaround

Bert Misplon is 27 jaar en leerkracht bewegingsopvoeding en lager onderwijs. Bert stond verschillende malen op het podium van het Belgisch kampioenschap atletiek en werd in 2012 wereldkampioen 20-kamp. Door die ervaring ziet Bert in sport een middel om kinderen hun kwaliteiten te laten ontwikkelen en mensen dichter bij elkaar te brengen. Hij is van mening dat sport waarden, normen en regels bijbrengt.

geschreven door Laurens Van der Velde

logo Sport Around vzw
Terug naar overzicht