blog Hoe 'Personal Branding' inzetten als sportlesgever of trainer?

Hoe 'Personal Branding' inzetten als sportlesgever of trainer?

Geplaatst op 16/05/2016

In een vorig artikel gaven we reeds tips over hoe je als sportlesgever eenvoudig aan werk kan geraken. Heb je echter een doel voor jezelf waar je wil geraken, dan zal er meer nodig zijn. Een goede sollicitatie afleggen, jezelf goed verkopen of een goede plek in de markt afdwingen…, in deze drie gevallen kan je gebruik maken van ‘Personal Branding’? Een term die mij bepaalde inzichten in de sportsector heeft gegeven die nu goed van pas komen. Volgend interview over ‘Personal Branding’, kan ook jou overtuigen van het nut ervan.

Veel artikels over 'Personal Branding' zijn gericht op bedrijfssituaties. Alhoewel er raakvlakken zijn, is de sportsector toch een andere markt. Jelle Verdoodt, bij wie ik ten rade ging, is licentiaat Lichamelijke opvoeding en weet met zijn nodige expertise in sociale media & marketing als geen ander hoe de principes van 'Personal Branding' toegepast kunnen worden op sportlesgevers of trainers.

Jelle, Over Personal Branding vinden we verschillende definities en interpretaties terug. Maar wat is 'Personal Branding' nu voor jou?

Personal brand is what people say about you when you leave the room
Jeff Bezos - Stichter Amazon.com

Waar een ‘Personal Brand’ op neer komt is wat mensen over je zeggen als je er niet bij bent. Je kan het als volgt heel eenvoudig voorstellen: twee personen die jou kennen komen elkaar tegen en zijn in gesprek met elkaar geraakt over jou. Hoe zullen deze personen over jou babbelen? Hoe wordt jij dus door deze mensen gepercipieerd. Welk soort persoon ben je? In welke zaken ben je goed, in welke zaken ben je minder goed? Wat zijn jouw waarden en jouw motieven? Waarvoor kunnen mensen jou aanspreken? Waarvoor kunnen ze bij jou terecht?

Al deze factoren vormen jouw 'Personal Brand'. Deze algemene vorm kunnen we eigenlijk nog eens opsplitsen in twee specifiekere ‘Personal Brands’, nl. datgene wat je wil dat de mensen over je denken en anderzijds wat de mensen effectief over jou denken. Dit laatste ‘Personal Brand’ kan dan nogmaals verschillen van mens tot mens. Bijvoorbeeld mensen waar je mee samen gewerkt hebt als baas gaan jou anders zien dan wanneer ze met jou hebben samengewerkt als collega. Dit kan ook verschillen van situatie tot situatie. Een collega waar je mee hebt samengewerkt in bedrijf X, vond jou bijvoorbeeld aangenamer dan bij bedrijf Y.

'Personal Branding' is hoe je jouw 'Personal Brand' kan vormgeven

Naast de term ‘Personal Brand’ is er ook 'Personal Branding'. Dit is het vormen van jouw 'Personal Brand'. Dat is wat je vertelt tegen mensen, of wat ze lezen over jou en wat zo jouw personal brand vormgeeft.

Als laatste term is er ‘Personal Marketing’. Dit zijn de verschillende acties die je onderneemt om jouw 'Personal Brand' doelbewust naar buiten te duwen.

Is dit voor elke lesgever wel nuttig of relevant?

Goeie vraag.

Volgens mij kan je onderscheid maken tussen 3 types van sportlesgevers of trainers/coaches. Er zijn lesgevers die echt houden van het vak sportlesgeven, die echt verliefd zijn op het vak zelf.

Dan is er een tweede groep die sportlesgever willen zijn omdat ze houden van de voordelen van het vakgebied. Bijvoorbeeld: Er is minder voorbereiding nodig als sportlesgever, je hebt in het onderwijs meer vakantie dan in een andere sector, er is misschien een mogelijkheid om veel te gaan reizen, enzovoort. Dit zijn mensen die graag de randactiviteiten en de voordelen halen uit het sportlesgeven.

'Actieve Personal Branding' is vooral relevant voor lesgevers die een doel willen bereiken

Dan is er nog een laatste groep, dit zijn de sportlesgevers die in het sportlesgeven willen groeien en iets willen bereiken. Dit kan gaan van een bepaald expertise, een bepaald niveau, een bepaald type kennis over een bepaald deel van het sportlesgeven. Dit kan zijn naar een bepaalde sporttak, naar een bepaalde doelgroep of bijvoorbeeld een droom om voetbaltrainer bij Anderlecht te gaan worden.

Actieve personal branding is echter enkel relevant voor 1 van die doelgroepen en dat is de laatste. Dit is voor lesgevers die echt specifiek iets willen bereiken.

Merk je dat dit door deze laatste groep reeds veel gedaan wordt, of denk je dat er nog een grote marge is om dit toe te passen?

Hier en daar zie je dat reeds goed toegepast worden, maar nog niet goed genoeg en meestal veel te weinig. Dit is omdat de meeste sportlesgevers vooral bezig zijn met hun vak. Lesgevers die echt bezig zijn om iets te bereiken zijn vooral bezig met trainersopleidingen, geven zelf veel trainingen en lessen of gaan naar workshops. Dus die moeten inderdaad zichzelf ook meer gaan verkopen.

Is 'Personal Branding' gelijk aan jezelf verkopen?

Personal branding = jezelf verkopen'Personal Branding' heeft altijd te maken met jezelf verkopen. Je toont jouw eigen 'merk' aan de mensen zodat je ervaring beter en sneller naar waarde wordt geschat. Of door te tonen dat je wel goed genoeg bent voor een job door aan te tonen dat je bepaalde zaken goed kan. Je kan dus wel stellen dat je aan Personal Branding doet om jezelf uiteindelijk te verkopen.

Door het werken met mensen, krijg je te maken met 'Personal Branding'. Elke lesgever is dus eigenlijk bezig met zijn 'Personal Brand'. Als een directeur, baas of manager uw enthousiasme ziet tijdens de les of een goede lesvoorbereiding voor zijn neus krijgt, dan ben je eigenlijk bezig met jezelf te branden.

Dus eigenlijk doet iedereen al véél meer dan ze zelf denken aan 'Personal Branding' ... weliswaar onbewust.

Ik denk, dit is bij mij toch het geval, dat er bij een groot deel van de sportlesgevers of trainers een grote terughoudendheid is om zichzelf te verkopen. Zoals je reeds aangaf, focussen we ons vooral op onze vakkennis. Heb je tips om dit toch op de juiste manier te kunnen aanpakken?

Hoe je het draait of keert, je zal jezelf altijd moeten verkopen als je iets wil bereiken. Als je wil starten bij een bepaalde werkgever, moet je jezelf verkopen. Als je naar een hogere club wilt training geven of les wilt gaan geven, moet je jezelf verkopen. Ze gaan jou immers niet zomaar aannemen. Dit verkopen gaat op verschillende manieren en iedereen heeft zijn eigen manier. Iedereen heeft ook de capaciteiten om dit te doen.

Een groot deel hangt ook af van wat je wil bereiken, m.a.w. wat je doel is. Als je gewoon jaren aan een stuk teambuilding wilt doen, dan heb je in de huidige sector altijd werk ter beschikking en zal je jezelf minder moeten verkopen. Dit omdat er heel veel mensen gezocht worden die teambuilding kunnen geven en sportkampen begeleiden. Hoe hoger de uitdaging echter, hoe meer je jezelf zal moeten verkopen.

Als ik het goed begrijp is het dus het best om te focussen op wat je wil bereiken, en daar u sterke punten uit te halen, of heb ik het verkeerd?

Nee, dat is waar. Ik krijg elke keer als ik een gastcollege 'Personal Branding' of 'Networking' geef dezelfde vraag: "Is dit allemaal wel toepasbaar voor mij? Ik wil namelijk gewoon les gaan geven in een school". Of: "ik wil gewoon sportkampen gaan begeleiden." Dus ja, voor sommige mensen is het van toepassing, voor andere mensen minder.

Stel nu, Personal Branding, ik wil er aan beginnen. Maar waar start ik? Hoe begin ik eraan?

In een eerste stap moet je gaan bepalen wat je wil bereiken. Je gaat voor jezelf een doel opstellen. Daarna moet je nagaan of je huidige 'Personal Brand' wel in lijn ligt met wat je wil bereiken. Dit kan je nagaan in je eigen kanalen. Je zal moeten gesprekken aangaan met vrienden, kennissen, jouw oude lesgevers, jouw ouders, enzovoort. Daarna moet je aftoetsen of de mensen over jou denken zoals jij denkt dat de mensen over jou denken. Als dat niet zo is, dan moet je actie ondernemen om te zorgen dat jouw 'Personal Brand' naar de buitenwereld klopt met wat jij wil tonen aan de buitenwereld. Als laatste kan je aan 'Personal Marketing' doen en je 'Personal Brand' doelbewust gaan tonen aan de mensen.

Stappenplan 'Personal Branding'

  1. Bepaal wat je wil bereiken
  2. Kijk of je eigen huidige brand in lijn ligt met wat je wil bereiken
  3. Onderneem actie om je 'Personal Brand' bij te sturen
  4. Breng je 'Personal Brand' zo goed mogelijk naar buiten

Zijn er voorbeelden over hoe je jouw 'Personal Brand' kan bijsturen als lesgever?

Dit kan je doen met bijvoorbeeld video’s, je kan je mening geven op een blog over bepaalde zaken, je kan jouw eigen sociale mediakanalen aanpassen zodat je meer toont, waar je voor staat en waar je mee bezig bent, in jouw cv kan je meer accenten liggen, je kan op bepaalde fora andere mensen helpen, kan lesvoorbereidingen publiceren, enzovoort.

Misschien moet je ook gewoon andere horizonnen opzoeken. Als je beter wilt worden in een specifieke sport, moet je op zoek naar bepaalde plaatsen (organisaties, werkgevers, ...) die de aandacht geven om daar in te groeien.

Bijvoorbeeld focussen op een eigen persoonlijk niveau dan naar meer vakkennis over het lesgeven? Lesgevers met een hoger persoonlijk niveau worden door leken meestal ook als betere lesgevers aanzien.

Het kan alletwee. Stel dat je een bepaald doel wil bereiken, kan je je moeilijk vergelijken met andere lesgevers of trainers die reeds dit doel bereikt hebben. Je kent immers nooit het volledige verhaal van die andere lesgever. Je weet nooit hoe de andere lesgever er geraakt is. En er is ook nooit een rechtlijnig verhaal daar naar toe.

Je moet er nooit van uit gaan, dat je enkel puur inhoudelijk moet gaan werken. Dat weet je nooit. Iemand anders kan ook gewoon meer geluk hebben gehad. Het kan ook verschillen van plaats tot plaats. Bij de ene organisatie kan meer aandacht worden besteed aan jouw leiderschap dan aan hoe ver je staat op inhoudelijk vlak. Bij de andere organisatie kan dit dan weer omgekeerd zijn.

Zijn er nadelen of gevaren verbonden met 'Personal Branding'?

In principe zijn er geen nadelen verbonden aan 'Personal Branding'. Tenzij je gelogen hebt over je 'Personal Brand' of je over bepaalde zaken te zwaar overdreven hebt. Bijvoorbeeld je stelt dat je heel sterk bent in het begeleiden van jonge topsporters op mentaal vlak. Stel dat achteraf blijkt dat dit niet het geval is, dan is dit heel nefast voor jouw 'Personal Brand'.

Is Georges Leekens hier een voorbeeld van?

Goh. Dit kan. Ik laat dit over aan jou om dit te bepalen.

Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die over bepaalde zaken gelogen hebben. Wanneer dit aan het licht komt, gaan de mensen ook andere zaken in vraag beginnen stellen. Aan personal branding is niets verkeerd zolang als je niet liegt of te zwaar overdrijft. Te zwaar overdrijven kan misschien nog goed komen. Een beetje overdrijven kan altijd omdat je ergens naar toe moet werken. Liegen is uit den boze.

Personal branding via internet en sociale media komt meer en meer op. Bijvoorbeeld via LinkedIn voor werknemers en werkgevers. Maar wat zijn de mogelijkheden eigenlijk als lesgever? Hoe kan je deze het best toepassen?

De sociale media en allround media hebben het vooral gemakkelijker gemaakt om jouw brand naar meer mensen te verspreiden en dit ook specifieker te gaan verspreiden. Dus als je specifiek en actief jouw brand wilt opbouwen en wilt gaan marketen, dan moet je zeker sociale media gebruiken. Afhankelijk van welk doel dat je bepaald hebt in de eerste stap om je personal brand uit te bouwen, moet je gaan zoeken voor welk platform je het beste kiest.

Als je langs de andere kant al kan werken met de drie grote platformen, namelijk Twitter, Facebook en LinkedIn, heb je al een heel groot bereik. Andere platformen kunnen dan weer handig zijn in wat je wil doen en naar welke doelgroep toe. Youtube is een heel goed kanaal om bijvoorbeeld how-to video’s op te zoeken. Als lesgever breakdance, kan het daarom voor je 'Personal Brand' heel goed zijn om korte video’s online te zetten. Als je je richt naar een jonger publiek, zou de keuze kunnen gemaakt worden om Instagram in te zetten of zelfs Snapchat. Het hangt dus vooral af van wat je wil bereiken.

Maar specifiek naar lesgevers, hoe zou je Snapchat bijvoorbeeld kunnen gebruiken? Dit is vooral bij tieners populair?

Vooral bij de meer urban sporten. Ik denk maar aan trickshots met frisbee, urban basketball, streetsoccer, enzovoort.

Bart Caubergh Online Personal Branding Een goed voorbeeld van online 'Personal Branding' is Bart Caubergh. Hij startte als Physical Coach bij KRC Genk. Hij is daarna Franky Vercauteren via enkele omwegen gevolgd naar Rusland. Bart heeft op een bepaald moment zijn doel gezet om de top te bereiken als Physical Coach. Hij is begonnen met het simpelweg neerpennen van zijn analyses op verschillende media. Hij wist dat wat hij schreef kon opgepikt worden door voetbalmagazines en dan weer door clubs. Voor hem is het uitschrijven van zijn periodiseringsexpertise, een goed kanaal.

Soms hoor je om jezelf te omschrijven in 1 quote. Past dit ook binnen het verhaal van 'Personal Branding'?

In business termen noemt dit pitchen. Dit komt vooral van pas als je aan het netwerken bent. Als je jezelf wilt voorstellen, moet je een soort van pitch afsteken. Het komt er op neer om onder de 30 seconden te kunnen vertellen wat je doet en wie je bent en dat het duidelijk is voor de mensen dat ze het begrijpen.

Het is nuttig om voor jezelf op te schrijven wat jouw meerwaarde is voor welke partijen en hoe je hen kan helpen hun doelen te bereiken.

Bijvoorbeeld ik Jelle Verdoodt, heb de nodige expertise in sociale media/marketing als ondernemer geweest zijnde, en kan daarmee perfect KMO’s helpen om te zorgen dat zij meer verkoop realiseren in diensten of producten.

Ik heb nu perfect gezegd wat ik goed kan, voor wie en waarom dit voor hen interessant kan zijn.

Dit kan een basis zijn om kort jouw brand te omschrijven. Een voorbeeld voor lesgevers kan zijn: Ik ben een specialist in het begeleiden van mindervalide kinderen, bij clubs die een mindervalide werking hebben, om ook goede sporters te maken die meekunnen naar de Special Olympics.

Misschien kan je zelf ook afsluiten met een quote?

Mensen vergeten snel wat je gezegd hebt, ze vergeten snel wat je gedaan hebt, maar ze vergeten nooit hoe je hen hebt laten voelen. En dit is belangrijk bij 'Personal Branding'. Wat je doet en wat je de mensen laat voelen maakt het meeste van jouw personal brand. Je krijgt een gevoel van vertrouwen of van gelijkgestemdheid.

Jelle, Ik dank u voor dit interessant gesprek.

Jelle Verdoodt – Directeur Sportcareers - Het carrièreplatform voor sportbusiness professionals

Terug naar overzicht